Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА УСЛУГИТЕ WIELTONDEALERS.COM

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
 1. Операторът на услугата wieltondealers.com е Wielton S.A.
 2. Услугата събира информация за потребителите и тяхното поведение по следните начини:
 • Чрез информация, въведена доброволно.
 • Чрез „cookie“ файлове, записани в крайни устройства (т.нар. „бисквитки“).
ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ФОРМУЛЯРИ
 1. Уебсайтът събира информация, доброволно предоставена от потребителите.
 2. Уебсайтът може също да запазва информация за настройките на връзката (време, IP адрес)
 3. Данните във формулярите не се споделят с трети страни, освен ако не е уговорено с потребителя.
 4. Предоставените във формуляра данни могат да бъдат набор от потенциални клиенти, регистрирани от Оператора на уебсайта в регистъра, воден от Главния инспектор за защита на личните данни.
 5. Данните, съдържащи се във формуляра, се обработват, за да отговорят на целта на конкретна форма, например да обработят заявка за услуга или да се свържат с клиенти.
 6. Предоставените във формуляра данни могат да се предават на субекти, които изпълняват определени технически услуги – това се отнася до предоставянето на информация за собственика на регистриран домейн на субекти, които са оператори на интернет домейни (предимно Научноизследователската и Академичната Компютърна Мрежа jbr – NASK), услуги, които подпомагат плащанията или други субекти, с които операторът на уебсайта сътрудничи в тази област.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА „COOKIE“ ФАЙЛОВЕТЕ („БИСКВИТКИ“)
 1. Уебсайтът използва „бисквитки“.
 2. „Cookie“ файловете (т.нар. „бисквитки“) са компютърни данни, главно текстови файлове, които се съхраняват в крайните устройства на потребителя на уебсайта и са предназначени за използване със страниците на уеб услугата. Обикновено „бисквитките“ съдържат името на уебсайт, от който идват, времето за съхранение на крайните устройства и уникален номер.
 3. Операторът на уебсайта поставя „бисквитки“ в крайните устройства на потребителите на уебсайтове и има директен достъп до тях.
 4. „Бисквитките“ се използват за следните цели:

а) създаване на статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите на уебсайта използват уеб страниците, което може да доведе до подобряване на структурата и съдържанието;

б) поддържане на сесията на потребителите на уебсайта (след влизане в системата), поради което не е необходимо всеки потребител да попълва повторно името и паролата си при преглеждане на страниците;

в) определяне на потребителски профил, за да се показват рекламни материали, които съответстват на този профил, по-специално мрежата на Google.

 1. Уебсайтът използва основно два основни вида „бисквитки“: сесийни и постоянни. Сесийните „бисквитки“ са временни файлове, които се съхраняват в крайното устройство на потребителя до неговия изход от системата, напускане на уебсайта или изключване на софтуера (уеб браузъра). Постоянните „бисквитки“ се съхраняват в крайното устройство на потребителя за определено време, което се определя в параметрите на бисквитката или докато потребителят ги изтрие.
 2. Софтуерът за преглеждане на уебсайтове (браузър) обикновено позволява съхраняването на „бисквитки“ в крайните устройства на потребителите по подразбиране. Потребителите на уебсайта могат да променят тези настройки. Уеб браузърът позволява изтриване на „бисквитки“. Възможно е също така автоматично да се блокират „бисквитките“. Подробности за това можете да намерите в раздела за помощ или в документацията на браузъра.
 3. Ограниченията за използването на „бисквитки“ могат да повлияят на някои от функциите, достъпни на страниците на уебсайта.
 4. Рекламодателите и партньорите, които си сътрудничат с оператора на уебсайта, могат също да използват „бисквитки“, поставени на крайните устройства на потребителите на уебсайта.
 5. Препоръчваме ви да прочетете политиките за защита на поверителността на тези компании, за да знаете как се използват файловете с „бисквитки“ в статистиката: Декларация за поверителност на Google Analytics
 6. Рекламните мрежи могат да използват „бисквитки“, особено Google, за показване на реклами, които съответстват на специфичното използване на уебсайта. Те могат да пазят информацията за навигационните пътища на потребителя и времето, прекарано на дадена страница.

11. По отношение на информацията за потребителските предпочитания, събрани от рекламната мрежа на Google, всеки потребител може да преглежда и редактира информацията в „бисквитките“ с помощта на следния инструмент.

СЪРВЪРНИ ЛОГОВЕ
 1. Информация за някои потребителски действия подлежи на регистриране в сървърния слой. Тези данни се използват само за администриране на уебсайта и осигуряване на най-ефективното използване на хостинг услуги.
 2. Преглежданите ресурси се идентифицират чрез URL адреси. Освен това могат да бъдат запазени и следните:
  • времена на заявки,
  • времена за изпращане на отговор,
  • името на инстанцията на клиента – идентификацията се извършва по HTTP протокола,
  • информация за грешки, възникнали по време на изпълнението на HTTP транзакцията,
  • URL адрес на предходно посетената страница (препращаща връзка) – ако уебсайтът е въведен чрез референтна връзка,
  • информация за браузъра на потребителя,
  • IP адрес.
 3. Гореспоменатите данни не са свързани с конкретните лица, които разглеждат страниците.
 4. Данните се използват само за целите на администрирането на сървъра.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ
 1. Данните могат да бъдат предоставени на трети лица само в рамките на законово допустимите ограничения
 2. Данните, които позволяват идентифицирането на даден потребител, се предоставят само след съгласие на потребителя.
 3. От Оператора може да се изиска да предостави информацията, събрана от Уебсайта, на упълномощени органи на базата на легитимни права
УПРАВЛЕНИЕ „COOKIE“ ФАЙЛОВЕТЕ („БИСКВИТКИ“)  – КАК ДА СЕ ДАДЕ И ДА СЕ ОТТЕГЛИ СЪГЛАСИЕ НА ПРАКТИКА?
 1. 1. Ако потребителят не желае да получава „бисквитки“, той може да промени настройките на браузъра. Въпреки това следва да се отбележи, че изключването на „бисквитките“, които са необходими за процесите на удостоверяване, сигурност, поддръжка и потребителски предпочитания, може да възпрепятства и в някои случаи да попречи на потребителя да преглежда уеб страници.